حسن حاجی زاده

حسن حاجی زاده

من جاروبرقی خریدم خیلی دیر تحویل گرفتم . شما گفتی دو روزه من یک هفته به شما زنگ میزدم. هر روز گفتید ارسال شده. از این فروشگاه خرید نکنید. یا علی