جاروبرقی هیتاچی HITACHI CV-BA20V


این جاروبرقی هیتاچی در دسته ی جاروبرقی های کیسه ای قرار دارد.کیسه ها در واقع از منافذ بسیار ریزی ساخته شده اند و به هوا اجازه ی عبور میدهد در حالی که ذرات غبار و هر چیز دیگری را به دام می اندازد.با گذشت زمان این منافذ به تدریج با ذرات مختلف مسدود میشود و دیگر عبور هوا به اندازه ی اول نیست و شما مجبور میشوید قبل پر شدن کیسه ان را خالی کنید تا دوباره مشکش را باز یابید.شرکت هیتاچی برای رفع این مشکل یک فکر هوشمندانه کرده است و یک قسمت متحرک در بالای کیسه تعبیه کرده است.شما با بیرون کشیدن سیم باعکس میشوید این قسمت تکان بخورد و ضربه های ناشی از ان بر روی کیسه باعث جدا شدن ذرات از دیواره ها و سقوط به کف کیسه شود و در واقع همواره منافذ عبور هوا را باز نگه دارید تا هیچ اثر منفی در مکش محصول ایجاد نشود.